Inicjatywy dla mieszańców

Widok miejscowości z góry

Inicjatywy dla mieszkańców wsi Rakowiec to sprawdzony sposób na włączanie się lokalnej społeczności w kształtowanie wspólnej przestrzeni oraz umacnianie sąsiedzkich relacji. Dzięki wydarzeniom zrodzonym z pomysłów i przy zaangażowaniu wielu osób, realizowana przez nas aktywizacja spełnia swoją rolę. Kluczem do sukcesu są ludzie, gdyż to oni najlepiej znają potrzeby swoich sąsiadów i to oni tworzą i rozwijają naszą wieś.
Z pasją i entuzjazmem do organizowanych przez Stowarzyszenie wydarzeń podchodzi cały kolektyw, gdyż niemalże natychmiast widoczny jest efekt ludzkiego zaangażowania. Działając dajemy przykład młodszemu pokoleniu, w jaki sposób wpływać na wspólną przyszłość.

Zrzeszeni wokół społecznie ważnych celów, nie tylko ulepszamy nasze otoczenie, ale także integrujemy mieszkańców, wspieramy grupy sąsiedzkie, edukujemy młodzież oraz prezentujemy odwiedzającym nas turystom walory krajobrazowe wsi i okolic. 
Celem podejmowanych przez nas inicjatyw jest włączenie mieszkańców w rozwiązywanie lokalnych problemów, wspólna realizacja przedsięwzięć zmierzających do zaspokajania zbiorowych potrzeb naszej społeczności oraz realizacja działań zgłaszanych przez wspólnotę w ich najbliższym otoczeniu.