Cele stowarzyszenia

Kobieta przy kwiatachStowarzyszenie Mieszkańców i Sympatyków Wsi Rakowiec powstało w celu inicjowania działań gospodarczych, kulturalnych i oświatowych. Jesteśmy społeczną organizacją pozarządową, działającą na rzecz osób zamieszkujących wieś Rakowiec. Zajmujemy się wspieraniem wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, a w szczególności utrwalaniem oraz promowaniem tradycji kulinarnych naszego regionu.
Działamy w celu podjęcia wspólnego wysiłku na rzecz rozwoju ogólnego dla dobra wsi, a także chcemy zmobilizować naszą wspólnotę do większej aktywności i samorządności. Wykorzystując jej aspiracje i potencjał, dążymy do rozwoju i poprawy ogólnej kondycji Rakowca.
Powołując Stowarzyszenie podjęliśmy decyzję o zrealizowaniu postawionych przed nami celów, przy udziale i wniesionym przez każdego z członków wkładzie pracy.
Prowadzimy działania na rzecz lokalnej społeczności oraz akcje kulturalne, rekreacyjne i towarzyskie. Celem Stowarzyszeniu Mieszkańców i Sympatyków Wsi Rakowiec jest m.in. podejmowanie działań upowszechniających krzewienie tradycji wiejskich i narodowych, jak również promowanie aktywności fizycznej oraz wspieranie lokalnych inicjatyw z zakresu tradycji, kultury i ochrony środowiska przyrodniczego.