Stowarzyszenie Mieszkańców i Sympatyków Wsi Rakowiec

Starszy mężczyzna z dzieckiem

Rakowiec to malowniczo położona wieś w województwie pomorskim. Okoliczne tereny, oprócz wyniesienia ponad doliną rzeczną, charakteryzują się znacznym urozmaiceniem rzeźby, spowodowanym działalnością lodowca i aktywnością przepływających w tym regionie rzek i strumieni. Dodatkowe urozmaicenie krajobrazu stanowią liczne jeziora i oczka wodne będące miejscem rekreacji i wypoczynku, a także ciekawe skupiska leśne wokół pobliskiego Kwidzyna, czyli Las Ryjewski oraz Las Gardejski.
Miejscami wartymi zobaczenia są jednonawowy, z kwadratową wieżą dzwonową od wschodu gotycki kościół pw. św. Antoniego wybudowany z cegły w XIV wieku oraz dworek myśliwski wraz ze stadniną pochodzący z przełomu XVIII i XIX wieku, w którego zabytkowych zabudowaniach mieści się obecnie pensjonat.

Czytaj więcej

Kosz z warzywami

Cele Stowarzyszenia Mieszkańców i Sympatyków Wsi Rakowiec

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej, zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w realizacji przedsięwzięć, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży. Określone priorytety to kluczowe informacje o tym, co chce ono osiągnąć, w jakim celu zostało założone oraz jakie działania podejmie, aby te cele osiągnąć.
Stowarzyszenie Mieszkańców i Sympatyków Wsi Rakowiec jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla realizacji przedsięwzięć w zakresie rozpowszechniania kultury, tradycji i sztuki wiejskiej, upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz podejmowania działań na rzecz integracji europejskiej.

Inicjatywy dla mieszańców

Rakowiec rozwija się dzięki aktywnym mieszkańcom, którzy ożywiają i integrują lokalną społeczność. Celem podejmowanych przez nich inicjatyw są wspólne działania na rzecz rozwoju wsi, integracji ludzi tu żyjących, popularyzacji tradycji, kultury oraz historii wsi i okolic.
Stowarzyszenie Mieszkańców i Sympatyków Wsi Rakowiec realizuje inicjatywę lokalną wspólnie ze społecznością, która w ramach swojego wkładu może na przykład kupić materiały lub usługi, zapewnić wsparcie organizacyjne czy wypożyczyć sprzęt niezbędny do realizacji zaplanowanych przedsięwzięć. Dzięki temu mogą być organizowane różnorodne wydarzenia zgłaszane przez mieszkańców.

Starsza para

Zaplanuj swój urlop na pomorskim Powiślu

KONTAKT/JAK DOJECHAĆ

Animowany telefon